VAD-ov 3. INTERNI MITING VETERANOV/VETERANK V DVORANI