Združenje atletskih veteranov Slovenije

Informacija o velikih mednarodnih veteranskih tekmovanjih v l. 2016

Balkansko atletsko prvenstvo za veterane v dvorani BAVACI bo v Bukarešti (Romunija) 12. in 13. marca 2015.

Predviden rok za prijavo je 14. februar. Informacije na spletni strani www.bavaci2016.com Vodja ekipe bo Zvonka Blatnik (041 724 959).

Evropsko veteransko prvenstvo v dvorani bo v Anconi (Italija) od 29.marca do 6.aprila

Rok za prijavo je 14. februar. Informacije in prijava preko spletne aplikacije www.emaciANCONA2016.com Vodja ekipe bo Božo Himelrajh (041 669 636).

Evropsko prvenstvo v cestnih tekih in hoji bo v Vila Real (Portugalska) 20. – 22. maja.

Informacije in prijava preko spletne aplikacije www.emacns2016.org.Če bo več kot osem prijavljenih bomo določili vodjo ekipe.

Peteroboj veteranskih reprezentanc Češke, Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske

bo 9. julija v Čejkovicah* (ali nekje drugje v bližini Brna na Češkem). Ekipo s po dvema najboljšima na disciplino bo določil po državnem prvenstvu v Novem mestu 25. in 26. junija vodja reprezentance Jurij Novak (041 928 805).

Balkanske igre za veterane bodo predvidoma v Beogradu (Srbija) od 23. do 25. septembra.

Rok za prijavo je en mesec prej na ZAVS! Prijave zbira vodja ekipe Marko Božiček (041 687 914).

Svetovno veteransko prvenstvo bo v Perthu (Avstralija) od 26.oktobra do 6.novembra.

Rok za prijavo je 2. junij. Informacije in prijave preko spletne aplikacije www.australianmastersathletic.org.au Vodja ekipe bo Marko Sluga (041 688 895).